อะไรคือปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการตรวจสอบบัญชี?
ประสบการณ์
5  26.3%
ต้นทุนค่าใช้จ่าย
4  21.1%
ชื่อเสียงของบริษัท
2  10.5%
ความเป็นกันเอง
2  10.5%
รู้จักเป็นการส่วนตัว
1  5.3%

จำนวนผู้ลงคะแนน  :  19
ลงคะแนนครั้งแรก  :  วันจันทร์ที่ ๐๙ ตุลาคม ๒๕๔๙ เวลา ๒๐:๐๑ น.
ลงคะแนนครั้งล่าสุด  :  วันอังคารที่ ๐๓ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๖:๒๐ น.